National Medicare Hospital

& Research Center

बाइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्‍ने बारे सूचना


मेडिकेयर हस्पिटल लिमिटेडको

(साबिक: मेडिकेयर नेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि.)

बाइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्‍ने बारे सूचना

मिति २०७६/०८/३० गते बसेको संचालक समितिको २३७ औं बैठकको निर्णयानुसार निम्‍न लिखित मिति, समय, तथा स्थानमा तपसिलका विषयहरू माथि छलफल तथा निर्णयका लागि यस कम्पनीको २२ औं वार्षिक साधारण सभा बस्‍ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावज्यूहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 • साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति                            : २०७६ साल पौष २६ गते शनिवार तदनुसार (जनवरी ११, २०२०)

सभा बस्‍ने स्थान           : आकामा होटेल, धुम्वाराही, काठमाडौं ।

सभा बस्‍ने समय           : बिहान ११:०० बजे

 • छलफलका विषय सूचीहरू
 • सामान्य प्रस्ताव
  • संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
  • २०७६ आषाढ मसान्तको वासलात एवं सो मितिमा समाप्‍त भएको वर्षको आय व्यय विवरण, नगद प्रवाह तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
  • आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्‍ने सम्बन्धमा ।
  • २०७६ आषाढ मसान्तमा समाप्‍त भएको आ.ब.को मुनाफाबाट २१.०५२६३१५ (एक्‍काइस दशमलव शून्य पाँच दुई छ तिन एक पाँच) प्रतिशत नगद लाभांश तथा हालको चुक्ता पूँजीको १०० (सत प्रतिशत) बोनस शेयर जारी गर्ने र उक्त जारी गर्दा शेयरधनिले तिर्नु पर्ने कार शेयरधनीको तर्फबाट अस्पतालले व्यहोर्ने गरी बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
 • विशेष प्रस्ताव
  • प्रबन्ध पत्रको दफा ४.२४ थप – कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने घर, जग्गा खरिद गर्ने तथा कम्पनीलाई आवश्यक नभएको घर जग्‍गा लिलाम वा विक्री गर्ने ।
  • प्रबन्ध पत्रको दफा ४.२५ थप – अस्पताललाई आवश्यक एम्बुलेन्स गाडी लगायत आवश्यक सवारी साधनहरू आवश्यकता अनुसार लिलाम वा बिक्री गर्ने ।
  • प्रबन्धपत्रको दफा ४.२६ थप – कम्पनीले प्रयोग गरी आफूलाई काम नलागी थन्किएको यन्त्र उपकरण तथा औजार लगायतका सम्पत्ति विक्री वितरण गर्न
  • नियमावलीको नियम १८(ग) मा संशोधन गरी कम्पनीका संचालकहरूको कार्यकाल निर्धारण गर्ने बारे ।
  • नियमावलीको नियम १९(ख) मा संशोधन गरी कम्पनीका संचालकहरूको बैठक भत्ता निर्धारण गर्ने बारे ।
  • अस्पतालको प्रबन्धपत्र र नियमावली कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार दर्ता गरेकोमा उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावलीको ढाँचा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा ।
  • क) कम्पनीको हालको अधिकृत पूँजी रु.१५ करोडलाई वृद्धि गरी रु.५० करोड पुर्‍याउने र यस प्रयोजनको लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ७ मा संशोधन गर्ने । कम्पनीको हाल जारी पूँजी रु.११,२५,००,००० (एघार करोड पच्‍चीस लाख) तथा चुक्ता पूँजी रु.११,२२,८७,८०० भएकोमा सोलाई वृद्धि गरी जारी पूँजी रु.३० करोड र चुक्ता पुँजी रु.२२,४५,७५,५६०० हुने गरी प्रबन्धपत्रको दफा ७ संशोधन गर्ने । 
  • ख) कम्पनीको हालको अधिकृत पूँजी रु.१५ करोडलाई वृद्धि गरी रु.५० करोड पुर्‍याउने र यस प्रयोजनको लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ७ मा संशोधन गर्ने । कम्पनीको हाल जारी पूँजी रु.११,२५,००,००० (एघार करोड पच्‍चीस लाख) तथा चुक्ता पूँजी रु.११,२२,८७,८०० भएकोमा सोलाई वृद्धि गरी जारी पूँजी रु.३० करोड र चुक्ता पुँजी रु.२२,४५,७५,५६०० हुने गरी नियमावलीको नियमको दफा ७ संशोधन गर्ने । जस मध्ये संस्थापक र संस्थापकद्वारा तोकिएका अन्यलाई गरी ७५ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बाँडफाँड गरिने छ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा सम्बन्धित अन्य नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन प्राप्‍त भएमा सोही बमोजिम आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा समायोजन गर्न पर्ने भएमा सोको लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

उपरोक्त उल्‍लेख भए बमोजिम अधिकृत र जारी पूँजी नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भई आए पछि मात्र बोनस शेयर वितरण गरिनेछ ।

 • विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले

सुमित्रा मल्‍ल

कम्पनी सचिव


२२ औं साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी
 • मिति २०७६/०९/१९ देखि मिति २०७६/०९/२७ सम्म कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज कार्य बन्द गरिनेछ ।
 • सभामा भाग लीनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनिले तोकिएको ढाँचामा प्रोक्सी फाराममा दस्तखत गरी २०७६ पौष २६ गते साधारण सभा हुन भन्दा २४ (चौबीस) घण्टा अगाडी कम्पनीको प्रधान कार्यालय चाबहिल, काठमाडौंमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । तत् पश्चात् प्राप्‍त प्रोक्सी फारामलाई मान्यता दिइने छैन ।
 • शेयरधनी महानुभावले कुनै विविध विषय उपर सभामा छलफल गर्न चाहनु भएमा सोको व्यहोरा सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७ (सात) दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
 • कम्पनीबाट वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने विषय सहितको सूचना एवं आर्थिक विवरणहरू शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा हुलाक/कुरियर मार्फत पठाइएको छ । कुनै कारणवश कुनै शेयरधनी महानुभावले सो सूचना नपाउनु भएमा यसैलाई सूचना मानी साधारण सभामा सहभागी हुन सक्‍नु हुनेछ ।
 • सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा शुरू हुनु अगावै सभा स्थलमा उपस्थित भई त्यहाँ राखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गरी सभामा सहभागी हुन सक्‍नु हुनेछ ।
 • नगद लाभांश साधारण सभा समाप्‍त भएको एक महिना भित्र वितरण गरिनेछ । बोनस शेयरको हकमा पूँजी वृद्धि भई आए पछि प्रदान गरिनेछ ।
Downloads

Our Services

patient1 (1)
We at NMHRC perform medical checkups to out patients, we offer consultation services to outdoor patients in wide spectrum of specialties. OPD Services
Directors
Gallery
 • dr_abani_bhusan_upadhyaya

  Dr. Abani Bhusan Upadhyaya

  Chairman

 • dr_pk_yadav

  Dr. Pradip Kumar Yadav

  Member

 • dr_upendra_mahato

  Dr. Upendra Mahato

  Member

 • dr_jibnath

  Dr. Jibnath Lamichhane

  Member

 • Events Gallery

General Health Checkup

checkup

Among all the health packages we provide, our general health checkup program is designed for everyone. it has all the basic tests on parts of the body, focusing more on heart health.

Read More
© Copyright. All rights Reserved
Designed And Developed By: Outright Solutions Nepal

Message from Chairman

img_chairman

On behalf of the staff, physicians and surgeons of Medicare National Hospital & Research Center Ltd., I would like to extend our warmest greetings.


Read More