Medicare Hospital Limited

Chabahil, Kathmandu

तेइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्‍ने बारे सूचना


मिति २०७७/०९/०५  गते बसेको संचालक समितिको २४० औं बैठकको निर्णयानुसार निम्‍न लिखित मिति, समय, तथा स्थानमा तपसिलका विषयहरू माथि छलफल तथा निर्णयका लागि यस कम्पनीको २३ औं वार्षिक साधारण सभा बस्‍ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावज्यूहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 • साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति                            : २०७७ साल पौष २७ गते सोमबार तदनुसार (जनवरी   ११ , २०२१)

सभा बस्‍ने स्थान           : आकामा होटेल, धुम्वाराही, काठमाडौं ।

सभा बस्‍ने समय           : बिहान ११:०० बजे

 • छलफलका विषय सूचीहरू
 • सामान्य प्रस्ताव
  • संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
  • २०७७ आषाढ मसान्तको वासलात एवं सो मितिमा समाप्‍त भएको वर्षको आय व्यय विवरण, नगद प्रवाह तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
  • आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्‍ने सम्बन्धमा ।
  • २०७७ आषाढ मसान्तमा समाप्‍त भएको आ.ब.को मुनाफाबाट ५ (पाँच) प्रतिशत नगद लाभांशको स्वीकृत गर्ने ।
 • विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले

सुमित्रा मल्‍ल

कम्पनी सचिव

२३ औं साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

 • मिति २०७७/०९/१८ देखि मिति २०७७/०९/२८ सम्म कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज कार्य बन्द गरिनेछ ।
 • सभामा भाग लीनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनिले तोकिएको ढाँचामा प्रोक्सी फाराममा दस्तखत गरी २०७७ पौष २७ गते साधारण सभा हुन भन्दा २४ (चौबीस) घण्टा अगाडी कम्पनीको प्रधान कार्यालय चाबहिल, काठमाडौंमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । तत् पश्चात् प्राप्‍त प्रोक्सी फारामलाई मान्यता दिइने छैन ।
 • शेयरधनी महानुभावले कुनै विविध विषय उपर सभामा छलफल गर्न चाहनु भएमा सोको व्यहोरा सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७ (सात) दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
 • कम्पनीबाट वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने विषय सहितको सूचना एवं आर्थिक विवरणहरू शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा हुलाक/कुरियर मार्फत पठाइनुका साथै कम्पनीको वेबसाइट medicarehosp.com मा पनि प्रकाशित गरिएको छ । कुनै कारणवश कुनै शेयरधनी महानुभावले सो सूचना नपाउनु भएमा यसैलाई सूचना मानी साधारण सभामा सहभागी हुन सक्‍नु हुनेछ ।
 • सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा शुरू हुनु अगावै सभा स्थलमा उपस्थित भई त्यहाँ राखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गरी सभामा सहभागी हुन सक्‍नु हुनेछ ।

Financial Reports 2076.2077

प्रतिनिधि पत्र (Proxy Form)


Our Services

patient1 (1)
We at NMHRC perform medical checkups to out patients, we offer consultation services to outdoor patients in wide spectrum of specialties. OPD Services
Directors
Gallery
 • dr_abani_bhusan_upadhyaya

  Dr. Abani Bhusan Upadhyaya

  Chairman

 • dr_pk_yadav

  Dr. Pradip Kumar Yadav

  Member

 • dr_upendra_mahato

  Dr. Upendra Mahato

  Member

 • dr_jibnath

  Dr. Jibnath Lamichhane

  Member

 • Events Gallery

General Health Checkup

checkup

Among all the health packages we provide, our general health checkup program is designed for everyone. it has all the basic tests on parts of the body, focusing more on heart health.

Read More
© Copyright. All rights Reserved
Designed And Developed By: Outright Solutions Nepal

Message from Chairman

img_chairman

On behalf of the staff, physicians and surgeons of Medicare National Hospital & Research Center Ltd., I would like to extend our warmest greetings.


Read More